APR

 

MAR

 

FEB

 

JAN

PIPAPO kellerTHEATER

SPIELPLAN DER SAISON 2018/2019

05.04.

FREITAG

 

PIPAPO GASTSPIEL

Monika Blankenberg

20.00

UHR

12.04.

FREITAG

 

PIPAPO GASTSPIEL

Sonia Rutstein

20.00

UHR

30.04.

DIENSTAG

PIPAPO GASTSPIEL

Wels

20.00

UHR

24.05.

FREITAG

PIPAPO GASTSPIEL

Paddy goes to Holyhead

20.00

UHR